Wat is psychodrama eigenlijk?

De psychiater Jacob Levi Moreno is de grondlegger van Psychodrama. psycho = ziel  drama = handelen. Psychodrama betekent letterlijk bezield handelen. Hij noemt het zelf  “sociatry” = wetenschap van de omgangskunde. Hoe ga je met elkaar om?
Moreno had omstreeks 1910 in Wenen de gewoonte om in parken aan kinderen verhalen te vertellen en hen in groepjes gebeurtenissen uit te laten beelden. Dus eigenlijk bezielt handelen.
Door elkaar te ontmoeten, leer je van elkaar. In PsychoDramaInActie staat deze ontmoeting centraal.

Hoe belangrijk is een “ja” van een kind?
“Wenn ich ein Kind anschaue, sehe ich »ja, ja, ja.« Sie müssen das Jasagen nicht erst lernen. Geboren werden is ja. Man sieht die Spontaneität in seiner lebende Gestalt. Es ist dem ganzen Kind auf den Leib geschrieben, in seinem Aktionshunger, wenn es die Dinge anschaut, wenn es den Dingen zuhört,  wenn es in die Zeit hineinstürmt, wenn es sich in den Raum hineinbewegt, wenn es nach Gegenständen greift, wenn es lächelt und schreit.”

Moreno 1955

Een kind wordt met een Ja geboren, een kind kent dan nog geen Nee. Het kind is dan ook spontaan en probeert van alles. Daardoor ontdekt het kind dat er meerdere rollen zijn die het kan spelen. Het boze kind, het lieve kind, het verdrietige kind enz.
Tijdens het verloop van de ontwikkeling, hoort het kind steeds vaker een NEE (niet doen, mag niet, pas op). Hoort het kind nu alleen nog maar nee, dan zal de spontaniteit steeds meer afnemen. Het kind leert dan ook geen ander gedrag meer, geen andere rollen., De ontdekkingstocht naar nieuwe rollen wordt verhinderd door de “nee’s”. Het kind kan zich dan alleen maar uiten in de voor hem bekende rol.
Zie ook de op de homepage beschreven situatie van de stoere jongens.

De werkwijze van PDIA helpt jongeren om weer contact te maken met de Ja’s (de spontaniteit). Dit heeft tot resultaat dat zij weer over meerdere rollen in hun leven kunnen beschikken.

Wat zijn de resultaten van P.D.I.A.

Kinderen krijgen meer inzicht in hun eigen handelen, hoe ze overkomen bij een ander, maar zien ook in breder perspectief het gedrag van de ander. Door deze herkenning wordt het kind rustiger, zelfverzekerder en leert creatiever met situaties om te gaan.

De visie van psychodrama die ik, als psychodramaleidster, uitdraag.

Kinderen zijn de bouwstenen van onze toekomst. Door hun deze training aan te reiken, breng ik de kinderen in evenwicht met hun eigen ik.
Het omgaan met elkaar zo lijkt moeilijk, maar wordt makkelijker gemaakt, als je in evenwicht met jezelf bent.

Waar kun je PsychoDrama In Actie bij jongeren toepassen?

In weerbaarheids trainingen:

  • omdat het een gestructureerde onbelaste vorm is.

Op basisscholen:

  • bij de onderbouw kun je al beginnen met ‘stad van Axen’ welke je later kunt uitbreiden.
  • in de de bovenbouw en op het voortgezet onderwijs kun je de socimetrie toepassen. Het leren luisteren naar elkaar, het leren praten met elkaar. Door elkaar in het midden te ontmoeten.

Voor leerkrachten en hulpverleners die werken met kinderen, is deze methode ook heel goed toepasbaar. Door met psychodrama te werken komt er meer begrip voor elkaar, een wederkerigheid. Iedereen leert kijken naar zijn eigen handelen, maar zeker ook naar dat van de ander. Door samen in de ervaring te gaan, leren de leraren de studenten beter te begrijpen. Er is weer co-creativiteit mogelijk tussen leraar en leerling.

Thuis in de gezinssituaties:

  • Kinderen met een gedragstoornis. Tijdens het spel neem ik als psychodramaturg b.v. een negatieve ervaring van het kind in bewaring. Door de situatie opnieuw na te spelen zoals het kind graag zou willen dat het zou zijn verlopen wordt de negatieve ervaring wordt omgezet in een positieve ervaring.
  • Hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen kunnen moeilijk over hun gevoel vertellen en laten bijna niets van hun gevoel zien. Dit komt omdat ze gevoelens beredeneren maar deze niet kunnen ondergaan. Ik bied de mogelijkheid om ook deze kinderen wel in de ervaring te laten gaan.
  • Geretardeerde kinderen. Kinderen met een sociaal-emotionele achterstand. Hiervoor is veel geduld nodig, maar door de gestructureerde werkvorm werkt de training doeltreffend en helend.